Menu Mobile
ADW Holland mobility

De route naar een schone toekomst

Overheden hebben een regulerende en stimulerende taak. Het verbeteren van het leefklimaat in de stad is daarbij een belangrijke doelstelling. Zeker als daarbij in een bredere zin het transport over de Nederlandse wegen ook schoner wordt. Dankzij de snelle innovatie in het elektrisch vervoer ligt die route naar een schone toekomst helemaal open. De duurzame doelstellingen die Nederland voor 2020 heeft gesteld, zijn haalbaar als de overheid nu inzet op emissievrij transport. Samen met de wetenschap, het bedrijfsleven en een verbindende partij als Hytruck kunt u veel bereiken. We zijn al aardig op weg.
  • Concrete bijdrage aan doelstellingen 2020
  • Heldere en constante route naar de toekomst
  • Nu al concurrerend, subsidie geeft extra zetje
  • Schoolvoorbeeld publiek-private samenwerking

Concrete bijdrage aan doelstellingen 2020

Nederland heeft ambitieuze duurzame doelstellingen voor 2020. Die zijn eenvoudiger haalbaar door nu in te zetten op 0-emissie vrachtvervoer, eerst elektrisch in de binnensteden en daarna met waterstof landelijk. Een dieselvrachtwagen stoot in stedelijk gebied door het veelvuldig optrekken en afremmen met zware ladingen relatief veel schadelijke emissies uit. Cijfers van het CBS (parkemissiefactoren wegvervoer bebouwde kom 2011, cijfers maart 2013) laten zien dat een gemiddelde vrachtwagen in stedelijk gebied een CO2 uitstoot heeft die per kilometer ca. 4,5 x hoger ligt dan een personenauto. Deze factor loopt verder op bij fijnstof (PM10) en NOx. De uitstoot van PM10 ligt met 0,18 g/km bijna een factor 10 boven de uitstoot van 0,019 g/km van een personenauto. De achilleshiel van de vrachtwagen in de stad is echter de uitstoot van NOx. Die is per kilometer bijna 250 x groter dan de uitstoot van een personenauto. In de transportsector kunt u dus ‘snel scoren’ als het gaat om verbetering van de lucht kwaliteit. Het juiste flankerend beleid kan een extra versnelling geven aan een trend die nu al gunstig verloopt. Denk daarbij aan winkelvenstertijden en dagrandvenstertijden, wegenbelastingvoordeel voor elektrische vrachtwagens en de mogelijkheid in grote steden om van de bus- of trambaan gebruik te maken.

VRW Fietsen

Betrouwbare route naar de toekomst

Emissievrij transport bestaat. Diverse transporteurs gaan nu al gebruik maken van elektrische vrachtwagens. Niet in een experimentele omgeving, maar als onderdeel van de normale dagelijkse bedrijfsvoering. De Hytruck past als product prima tussen de overige voertuigen en vraagt minimale aanpassingen van het logistieke proces. Daarbij heeft Hytruck zowel zakelijk als technisch bewezen dat ze eendagsvlieg zijn. Net zomin als elektrisch vervoer een eendagsvlieg is. Elektrische aandrijving bestaat als techniek al vele decennia en is op zichzelf relatief eenvoudig. Daarbij is de elektrische aandrijving een prima platform voor verdere ontwikkelingen rond de schone waterstof-brandstofcel techniek. Hytruck heeft al aangetoond dat een 0-emissie distributie vrachtwagen met elektrische aandrijving en een brandstofcel range extender een realistische oplossing is. Zo heeft Hytruck niet alleen een route naar de toekomst uitgezet, maar is ze hard op weg deze toekomst te realiseren.

Nu al concurrerend, subsidie geeft extra zetje

De ANWB verwacht dat elektrisch personenvervoer ergens tussen 2015 en 2018 goedkoper wordt dan rijden op benzine of diesel. Wij denken dat het omslagpunt voor vrachtvervoer zelfs eerder komt. Op veel plaatsen is elektrisch transport nu al concurrerend. Subsidie geeft daar nu het laatste belangrijke zetje aan. De tijd dat elektrisch vervoer ook zónder subsidie voordeliger is, kunnen we bijna vastpakken, maar dan moeten we wel de schaalgrootte kunnen bereiken waarop elektrisch transport daadwerkelijk goedkoper wordt. Daarvoor is een overheid met langetermijnvisie nodig, die Nederland in een vloeiende overgang naar deze nieuwe werkelijkheid leidt. PAT Amsterdam fietsers 800x533

Schoolvoorbeeld publiek-private samenwerking

De manier waarop overheid, bedrijfsleven, wetenschap en verbindende partijen zoals Hytruck samenwerken aan een nieuwe toekomst, is een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking. Deze samenwerkingsvorm biedt grote mogelijkheden op gebieden die van groot algemeen belang zijn: de slagkracht van het bedrijfsleven moet daarin worden aangevuld door een regulerende en stimulerende overheid. De afgelopen jaren hebben we met plezier met alle partijen samengewerkt en we zijn blij met de rol die de overheid daarin heeft gespeeld. Graag fungeren we ook in de toekomst als kennisbron en klankbord voor overheidsbeleid dat gunstig uitpakt voor een schone toekomst.

Kennismaken?

hytruck-logo-2

Kennismaken met Hytruck?

 

Best Replica Watches UK