image alt title

In 2005 startte Hytruck als een klein project in de IJmond om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om waterstof als brandstof voor transportactiviteiten te gebruiken.

Het doel daarvan was 0-emissie transport te realiseren, klaar voor een schone en efficiente toekomst.


Brede denktank

Jan Boudesteijn verzamelde als initiatiefnemer van Hytruck een brede denktank om zich heen en ging aan de slag met verschillende vormen van (weg)transport. Uiteindelijk kwam hij samen met Michel Dekker en Eric Beers tot een haalbare oplossing voor 0-emissie stedelijke distributie.

Dit driemanschap concentreerde zich op de realisatie van een 7,5 ton’s distributietruck die middels een combinatie van batterijen en brandstofcelsysteem van energie wordt voorzien. De innovatieve aandrijflijn werd gecompleteerd door de toepassing van elektrische wielmotoren. Het hele project werd gedragen door Hytruck met NedStack en e-Traction als technische partners. Het project vond steun bij SenterNovem, waardoor de financiële injectie beschikbaar kwam om daadwerkelijk met de bouw van het voertuig van start te gaan. Niet veel later stond Hytruck op de Bedrijfsauto RAI van 2007 waar de inspanningen beloond werden met de toekenning van de Innovation Award. De Hytruck is sinds die tijd veel ingezet voor beurzen en demonstraties om de mogelijkheid van de brandstofceltechniek en de elektrische aandrijving onder de aandacht te brengen.

‘Proof of concept’

Tussendoor bleef de ontwikkeling zeker niet stilstaan. De Hytruck werd als ‘Proof of concept’ steeds verder uitgewerkt, maar ook de economisch crisis bleek zich voortvarend te ontwikkelen. Vandaar dat niet meer de oplossing van de toekomst de prioriteit kreeg, maar vooral de oplossing voor nu. Om die oplossing te realiseren heeft Hytruck qua concept een stapje terug gedaan. Er werd gekozen voor eenvoudigere techniek een gezocht naar reële mogelijkheden om voertuigen in de markt te zetten. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de bouw van een volledig elektrische 16 tons vrachtwagen. Vanuit kostenoogpunt zijn de wielmotoren vervangen door een centrale elektrische motor en is het batterijpakket qua capaciteit vergroot. Daarmee kwam het brandstofcelsysteem te vervallen, maar is de 0-emissie gebleven.

Proeftuin elektrisch rijden

De continuïteit en vastberadenheid van Hytruck heeft er vervolgens voor gezorgd dat er aanspraak gemaakt kon worden op een subsidie uit de proeftuinen. Hiermee werd het plaatje van de volledig elektrische Hytruck voldoende aantrekkelijk voor de transporteurs om de interesse in een Hytruck om te zetten in een order. Daarmee is een uniek traject opgestart waarbij 8 transporteurs een Hytruck in gaan zetten voor stedelijke transporttaken. Hytruck zal samen met deze transporteurs en hun bedrijfswagendealers een grote hoeveelheid data gaan verzamelen om de praktische mogelijkheden van dit aandrijfconcept aan het licht te brengen. En daarmee is Hytruck weer een stap dichter bij grootschalige introductie van 0-emissie transportoplossingen.

hytruck-proeftuinen

Stand Hytruck 2

BOU DL 02

 

Samen op weg naar een schone stedelijke distributie

De oprichters

Hytruck wordt sinds de oprichting gedragen door 3 personen waarbij het diesel dat door het bloed stroomde inmiddels is vervangen door elektronen en waterstofatomen. De combinatie van individuele kwaliteiten en een gezamenlijke visie heeft Hytruck inmiddels stevig op de kaart gezet.

Jan Boudesteijn

— Mob: 0653-246858

Eric Beers

— Mob: 0651-587696

Samen met zijn broer is Jan directeur en eigenaar van de Boudesteijn Groep, een specialist in transportoplossingen. De onderneming bestaat uit onder meer een transport- en verhuisbedrijf. Tot voor kort was ook het Scania Dealerschap in de IJmond onderdeel van de groep. Jan was voorzitter van de overkoepelende bedrijvenvereniging in het IJmond gebied en is nog steeds actief binnen vele netwerken, onder andere op het gebied van waterstof. Hiermee heeft Jan een eerste aanzet kunnen geven om de mogelijkheden van een brandstofcel aangedreven vrachtwagen te onderzoeken.

 

Eric is 22 jaar werkzaam geweest binnen de gelijknamige importeur van Scania vrachtwagens in Nederland. Binnen de Beers-Scania organisatie bekleedde hij diverse functies van technisch-commercieel management tot directeur Verkoop en Marketing. Hij is ook voorzitter van het platform elektrische mobiliteit (PEM) van de RAI Vereniging en verder is Eric lid van diverse commissies en duurzame mobiliteitplatformen. Via deze wegen heeft hij niet alleen een breed netwerk binnen de transportbranche, maar loopt ook vooraan bij lobby voor schone transportoplossingen.

Michel is momenteel niet meer actief bij Hytruck betrokken. Na ruim 9 jaar inzet voor Hytruck is hij nu actief met het verder uitrollen van o-emissie openbaar vervoer.

 


Onze mijlpalen

 • 01

  Winnaar Innovation Award Bedrijfsauto RAI

  Met de Hytruck C8HE
  staat Hytruck als
  nieuweling op de
  bedrijfsauto RAI
  van 2007. Met een
  nieuwe en revolutionaire
  kijk op de distributietruck
  van de toekomst wordt
  de jury overtuigd van het
  idee achter de Hytruck.
  Een schone, stille en
  efficiënte aandrijflijn die de
  impact van voertuig
  bewegingen in de stad tot
  een minimum beperkt.

 • 02

  Deelname Hannover Messe

  In 2010 neemt Hytruck
  voor de 2e maal deel aan
  de Hannover Messe.
  Samen met andere
  Nederlandse bedrijven
  als Nedstack en Hygear
  houden ze de Hollandse
  eer hoog op het
  Hydrogen & Fuel Cell
  paviljoen.

 • 03

  Deelname World Hydrogen Conference

  In mei 2010 werd de
  World Hydrogen
  conference gehouden
  in Essen. Hytruck
  was vanzelfsprekend
  aanwezig met de
  vrachtwagen voor
  demonstratie ritten.
  Tussen de waterstof
  voertuigen van
  gerenommeerde merken
  als Mercedes Benz,
  Hyundai, General Motors
  en Honda was de Hytruck
  de enige vrachtwagen.
  Daarbij werd wederom
  indruk gemaakt met de
  hoogstaande techniek die
  door een kleine
  onafhankelijke partij
  als Hytruck zo tastbaar
  op de weg werd gezet.

 • 04

  Elektrische Hytruck op Carrosserie vakdagen

  Voor de carrosserie
  vakdagen van november
  2011 te Venray was
  Hytruck te gast op de
  stand van Ginaf met een
  16 tons elektrisch
  aangedreven
  vrachtwagenchassis.
  Hytruck en Ginaf
  bezegelden daarmee de
  samenwerking voor
  verdere bouw en
  distributie van
  elektrische vrachtwagens.

 • 05

  Start
  Proeftuinen

  Hytruck krijgt eind 2012 groen licht voor het proeftuinen project dat via Boudesteijn Verhuizers bij AgentschapNL is ingediend. Hytruck gaat voor 9 transporteurs 9 elektrische vrachtwagens bouwen die ingezet gaan worden voor stedelijke distributie. De voertuigen worden zo compleet mogelijk gemonitord om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden die grootschalige inzet in stedelijk gebied oplevert.


Wat onze ambassadeurs van Hytruck vinden

Hytruck gelooft in samenwerking met partijen die onze visie delen. Transporteurs die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen en onderdeel uit willen maken van een nieuwe benadering van stedelijke distributie. Transporteurs, die koplopers zijn in de markt.

 

PAT Lossen vijver speigeling 1024x683

Peter Appel Transport

“Peter Appel Transport B.V. wil met zijn transportdiensten zo dicht mogelijk bij de klant en diens eindklant komen te staan en daarbij zo min mogelijk overlast voor iedereen bezorgen. We denken dat voor de lichtere vrachtwagens 100% elektrisch vervoer, zonder uitstoot van uitlaatgassen en geluid, een prima oplossing vormt. In Hytruck vinden we de lange termijn partner die ons op professionele wijze voorziet in deze milieuvriendelijke vorm van mobiliteit!”

www.peterappeltransport.nl

BOU Container verhuizing 1024x683

Boudesteijn Top Movers

‘’Wij merken dat onze klanten steeds bewuster zijn bij het inkopen van diensten. Als verhuizer sta je altijd bij de mensen op de stoep en dan is het aan kunnen bieden van 0-emissie verhuizingen een duidelijke plus. De keuze voor Hytruck is niet alleen vanzelfsprekend vanwege de familieband, maar ook omdat er weinig aanbieders zijn die zo’n professioneel product aan kunnen bieden.”

www.boudesteijn.nl

DRT Loods dock 1024x683

De Rooy Transport

“De Rooy Transport is als logistiek dienstverlener voortdurend op zoek naar mogelijkheden om op een economisch en maatschappelijk verantwoorde wijze samen met opdrachtgevers de CO2-footprint te verlagen. Inmiddels zijn reeds 7 vrachtwagen aangeschaft die op groengas rijden. Ook elektrisch aangedreven trucks zijn een interessante optie om nog meer CO2 te reduceren. De aanschaf van onze eerste elektrische voertuig bij Hytruck past in dit duurzame beleid. Hytruck werd gekozen vanwege de ervaring, kennis en de goede prijs-/prestatieverhouding.”

www.derooytransport.nl

 

2SW Oranjestraat 800x533

2 Switch

“Elektrisch rijden met de Hytruck is voor 2Switch een logische keuze. Als maatschappelijke onderneming investeren wij met overtuiging in deze innovatieve milieuneutrale  transportoplossing. 2Switch maakt veel transportbewegingen in het stedelijk gebied van Arnhem. Door inzet van de Hytruck kunnen wij onze logistieke dienstverlening in dit gebied emmissieneutraal en zonder overlast door geluid en fijnstofproduktie uitvoeren.”

www.2switch.nl

ADW DL 01

Aad de Wit Verhuizingen

Als koploper op het gebied van Elektrisch vervoer rijden wij nu al ruim een jaar met een volledig elektrische verhuiswagen en is het tijd voor de tweede. Wij zijn blij deze te kunnen bestellen bij Hytruck, een bedrijf dat ook over de nodige ervaring beschikt.

www.aaddewit.nl

VDH DL04

G. v.d. Heijden & Zn.

“Ondernemerschap is vooroplopen. Als de opdrachtgever daarin mee wil gaan is kan je samen iets bereiken en een stap verder gaan dan wettelijk noodzakelijk is. Emissie eisen worden steeds strenger en met de volledig elektrische Hytruck kunnen we wat dat betreft een aantal jaren vooruit”

www.heijdentransport.nl